بازی سایپا و چادرملو اردکان - هفته 10 - 3 آبان 1401

3 آبان 1401 - 15:00 نتیجه نهایی
لیگ لیگ آزادگان ‎1401-1402 - هفته : 10

اتفاقات بازی

24 '
goal
امیرحسین موسی زاده

ترکیب تیم ها

عارف حاجی عیدی
مجتبی بیژن
محمد حسین حیدری
Goal
امیرحسین موسی زاده
اکبر آفاقی
مرتضی حسین زاده
مهرشاد دهنار
سعید محمدی فرد
امید سام کن
مصطفی کیانی
علی خدادادی
رامین داودی
رضا محمودآبادی
پوریا بالی
رضا دهقان
عارف حاجی عیدی
مجتبی بیژن
محمد حسین حیدری
Goal
امیرحسین موسی زاده
اکبر آفاقی
مرتضی حسین زاده
مهرشاد دهنار
سعید محمدی فرد
امید سام کن
مصطفی کیانی
علی خدادادی
رامین داودی
رضا محمودآبادی
پوریا بالی
رضا دهقان