بازی فجر سپاسی و خوشه طلایی ساوه - هفته 12 - 15 آبان 1401

15 آبان 1401 - 14:30 نتیجه نهایی
لیگ لیگ آزادگان ‎1401-1402 - هفته : 12

اتفاقات بازی

4 '
goal
علی آل کثیر پاس گل سعید زارع
28 '
yellow-card
رضا آقابابایی
39 '
goal
علیرضا کاظمی
40 '
subtitute-out
احسان پورشیخ علی اسماعیل پوردرویش
46 '
subtitute-out
فرزان دانا علیرضا کاظمی
48 '
penalty گل پنالتی
سجاد اژدر
55 '
subtitute-out
ابوالفضل بابایی رضا آقابابایی
55 '
subtitute-out
داود رجبی حمید ملکی
65 '
subtitute-out
محمد زینالی سعید ایران خواه
65 '
subtitute-out
رضا خانی عرفان معصومی
76 '
subtitute-out
مجید تاجیک حسین مهربان
80 '
subtitute-out
علی نظری عرفان بادی
80 '
subtitute-out
محمد رضا فلاحیان سلمان بحرانی
81 '
yellow-card
داود رجبی
84 '
subtitute-out
بهروز افشار محمد سرافراز