بازی منچستریونایتد و ردینگ - 8 بهمن 1401

8 بهمن 1401 - 23:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

35 '
var گل قبول نشده
مارکوس رشفورد
54 '
goal
کاسمیرو پاس گل آنتونی
57 '
subtitute-out
فرد کریستین اریکسن
58 '
goal
کاسمیرو پاس گل فرد
60 '
yellow-card
اندی کارول
62 '
subtitute-out
فورنا ممدو لوم اندیایه
65 '
second-yellow-card
اندی کارول
67 '
goal
فرد پاس گل برونو فرناندز
68 '
subtitute-out
فاکوندا پلیستری برونو فرناندز
68 '
subtitute-out
الخاندرو گارناچو مارکوس رشفورد
69 '
subtitute-out
ام بنگو جونیور هویلت
72 '
goal
ام بنگو پاس گل تام آینس
73 '
subtitute-out
آنتونی الانگا ووت وخهورست
73 '
subtitute-out
ماینو کاسمیرو
75 '
subtitute-out
بوزانیس جو لوملی
76 '
subtitute-out
شین لانگ لوکاس خوآاو
76 '
subtitute-out
متئو کریگ جف هندریک
78 '
yellow-card
تایرل مالاسیا

ترکیب تیم ها

Substitute 75'
1 جو لوملی
Substitute 62'
22 ممدو لوم اندیایه
Substitute 69'
23 جونیور هویلت
3 هولمس
5 مکینتایر
C 17 ییادوم
Goal
10 تام آینس
12 عبدالرحمن بابا
Substitute 76'
8 جف هندریک
Substitute 76'
9 لوکاس خوآاو
Card Card
2 اندی کارول
Substitute 75'
1 جو لوملی
Substitute 62'
22 ممدو لوم اندیایه
Substitute 69'
23 جونیور هویلت
3 هولمس
5 مکینتایر
C 17 ییادوم
Goal
10 تام آینس
12 عبدالرحمن بابا
Substitute 76'
8 جف هندریک
Substitute 76'
9 لوکاس خوآاو
Card Card
2 اندی کارول

بازیکنان ذخیره

 • اسکات دان
  6
 • شین لانگ
  Substitute 76'
  7
 • یاکو میته
  11
 • عزیز
  15
 • گینس واکر
  18
 • فورنا
  Substitute 62'
  19
 • بوزانیس
  Substitute 75'
  21
 • ام بنگو
  Substitute 69' Goal 72'
  27
 • متئو کریگ
  Substitute 76'
  36

آمار مسابقه