بازی دریا بابل و پارس جنوبی جم - 30 بهمن 1401

30 بهمن 1401 - 14:00 نتیجه نهایی
لیگ جام حذفی ایران ‎1401-1402

اتفاقات بازی

90 '
subtitute-out
میلاد ابطحی داوود شاهواروقی
90 '
subtitute-out
امیرحسین باقرپور رضا آقابابایی
90 '
subtitute-out
امیر محمد منصف مهدی شریفی

ترکیب تیم ها

وحید اصغرزاده
علی خانلرزاده
مجید قشقایی
مهدی کربلایی
معین قربانی
Substitute 90'
داوود شاهواروقی
عبدالصمد احمدی
عرفان قهرمانی
رامین دهقانی
علی پیلارام
سجاد تمیمی
امین رضایی
بابا محمدی
عرفان نوابی فر
محمدعلی صفیا
وحید اصغرزاده
علی خانلرزاده
مجید قشقایی
مهدی کربلایی
معین قربانی
Substitute 90'
داوود شاهواروقی
عبدالصمد احمدی
عرفان قهرمانی
رامین دهقانی
علی پیلارام
سجاد تمیمی
امین رضایی
بابا محمدی
عرفان نوابی فر
محمدعلی صفیا