بازی شباب الاهلی امارات و الاتحاد کلبا - هفته 20 - 2 اردیبهشت 1403

2 اردیبهشت 1403 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

5 '
ومبرگر پاس گل مهدی قایدی
18 '
subtitute-out
سابیل حمد
37 '
red-card
عبید
39 '
missed-penalty پنالتی گل نشده
موناس دابور
45+1 '
goal
یحیی القسانی پاس گل گویلهرم
45+5 '
سعید عزت اللهی
59 '
yellow-card
سابیل
62 '
subtitute-out
کاساردو لموس سعید عزت اللهی
62 '
subtitute-out
یوری گویلهرم
70 '
goal
یحیی القسانی پاس گل موناس دابور
74 '
goal
دا کروز پاس گل موناس دابور
75 '
subtitute-out
فدریکو کارتابیا موناس دابور
78 '
subtitute-out
ولید رشید خمیس
78 '
subtitute-out
محمد مهدی قایدی
78 '
subtitute-out
یعقوب البلوشی محمد عبدل
82 '
subtitute-out
متئوسائو یحیی القسانی
82 '
subtitute-out
عزیز جان گانیوف دا کروز

ترکیب تیم ها

Fadaq Adel
44 Fadaq Adel
عبدالعزیز
61 عبدالعزیز
محمد مرزوق
4 محمد مرزوق
سلیمان
50 سلیمان
موناس دابور
Penalty
Goal Goal
Substitute 75'
9 موناس دابور
دا کروز
Goal
Substitute 82'
99 دا کروز
یحیی القسانی
Goal Goal
Substitute 82'
11 یحیی القسانی
المنصوری
55 المنصوری
عبید
Card
12 عبید
محمد عبدل
Substitute 78'
25 محمد عبدل
دریفکه
43 دریفکه
حمد
Substitute 18'
15 حمد
رامیرز
9 رامیرز
خمیس
Substitute 78'
24 خمیس
کیس
14 کیس
فاردان
7 فاردان
Fadaq Adel
44 Fadaq Adel
عبدالعزیز
61 عبدالعزیز
محمد مرزوق
4 محمد مرزوق
سلیمان
50 سلیمان
موناس دابور
Penalty
Goal Goal
Substitute 75'
9 موناس دابور
دا کروز
Goal
Substitute 82'
99 دا کروز
یحیی القسانی
Goal Goal
Substitute 82'
11 یحیی القسانی
المنصوری
55 المنصوری
عبید
Card
12 عبید
محمد عبدل
Substitute 78'
25 محمد عبدل
دریفکه
43 دریفکه
حمد
Substitute 18'
15 حمد
رامیرز
9 رامیرز
خمیس
Substitute 78'
24 خمیس
کیس
14 کیس
فاردان
7 فاردان

بازیکنان ذخیره

 • عزیز جان گانیوف عزیز جان گانیوف
  Substitute 82'
  6
 • فدریکو کارتابیا فدریکو کارتابیا
  Substitute 75'
  10
 • پلانیچ پلانیچ
  17
 • متئوسائو متئوسائو
  Substitute 82'
  19
 • جابر جابر
  20
 • Al Meqebaali H. Al Meqebaali H.
  22
 • عبدالله جمیل عبدالله جمیل
  37
 • یوری یوری
  Substitute 62'
  57
 • کاساردو لموس کاساردو لموس
  Substitute 62'
  80
 • حوتی حوتی
  1
 • سابیل سابیل
  Substitute 18' Card 59'
  3
 • یعقوب البلوشی یعقوب البلوشی
  Substitute 78'
  4
 • بسا بسا
  11
 • محمد محمد
  Substitute 78'
  17
 • ولید رشید ولید رشید
  Substitute 78'
  23
 • باتاوت باتاوت
  70
 • اسپاداسیو اسپاداسیو
  77

آمار مسابقه