بازی شمس آذر قزوین و ذوب آهن - هفته 7 - 13 مهر 1402

13 مهر 1402 - 17:15 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

20 '
yellow-card
صادق آلبوصبیح
27 '
محمدجواد محمدی پاس گل مهرداد رضایی
34 '
محمدجواد محمدی پاس گل سبحان خاقانی
46 '
subtitute-out
عیسی مرادی صادق آلبوصبیح
46 '
subtitute-out
سجاد جعفری فراز امامعلی
54 '
subtitute-out
فردین یوسفی کمال کامیابی نیا
57 '
نادر محمدی
61 '
subtitute-out
دانیال ایری سجاد آشوری
65 '
yellow-card
هومن ربیع زاده
70 '
پوریا سرآبادانی
70 '
subtitute-out
سعید کریمی هومن ربیع زاده
80 '
yellow-card
حبیب فرعباسی
82 '
subtitute-out
پویا مختاری سبحان خاقانی
83 '
subtitute-out
مجتبی فخریان امیرمحمد نسایی
90+3 '
yellow-card
پوریا آریاکیا
90+6 '
yellow-card
حسین گودرزی
90+6 '
علی اصغر اعرابی

اخبار و ویدیوها