بازی صنعت نفت آبادان و گل گهرسیرجان - هفته 5 - 29 شهریور 1402

به دلیل بازی تیم ملی امید، این دیدار تعویق و به زمان دیگری موکول شد.