بازی مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان - هفته 11 - 3 آذر 1402

3 آذر 1402 - 15:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

29 '
yellow-card
حسین کریم زاده
42 '
subtitute-out
مجید نصیری علی عدنان
46 '
subtitute-out
حسن جعفری حسین کریم زاده
52 '
رحیم آلبوغبیش پاس گل علی یوسف
59 '
penalty گل پنالتی
علی یوسف
61 '
subtitute-out
سجاد شهباززاده لوسیانو پریرا
61 '
subtitute-out
منتظر محمد محسن آذرباد
74 '
subtitute-out
فاخر تهامی یوسف کی شمس
74 '
subtitute-out
رضا امانی نژاد مهدی داغر
76 '
yellow-card
محمد خدابنده لو
84 '
subtitute-out
مهدی ترکمان میثم تیموری
85 '
subtitute-out
احمد شریعت زاده حسین سنگرگیر
89 '
yellow-card
فیاض میردورقی

اخبار و ویدیوها