بازی المرخیه و السد - هفته 19 - 12 فروردين 1403

12 فروردين 1403 - 22:00 نتیجه نهایی

المرخیه

1 - 2
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

16 '
yellow-card
الیزیدی
24 '
yellow-card
العباسی
26 '
own-goal گل به خودی
پائولو اتاویو
46 '
subtitute-out
محمدامین حزباوی بوعلام خوخی
57 '
yellow-card
الشیلا
62 '
subtitute-out
عبدالرحمان فهمی حسن
66 '
penalty گل پنالتی
اکرم عفیف
70 '
yellow-card
لالام
75 '
subtitute-out
یوسف عبدالرزاق گیلهرم
75 '
subtitute-out
علی عبدالطیف الیزیدی
75 '
subtitute-out
علی اسدالله محمد وعد
88 '
yellow-card
Barry O.
90+2 '
subtitute-out
بانیس سعید
90+5 '
yellow-card
سمدو
90+6 '
subtitute-out
هانی سلطانی
90+7 '
goal
یوسف عبدالرزاق

المرخیه

4-3-3

ترکیب تیم ها

المرخیه

4-3-3
Barry O.
Card
31 Barry O.
لالام
Card
4 لالام
سمدو
Card
35 سمدو
محمدو سار
23 محمدو سار
سلطانی
Substitute 90+6'
12 سلطانی
الشیلا
Card
C 8 الشیلا
العباسی
Card
88 العباسی
فتوحی
33 فتوحی
حسن
Substitute 62'
11 حسن
سعید
Substitute 90+2'
7 سعید
بشار رسن
18 بشار رسن
بوعلام خوخی
Substitute 46'
16 بوعلام خوخی
الیزیدی
Card
Substitute 75'
13 الیزیدی
طارق سلمان
5 طارق سلمان
محمد وعد
Substitute 75'
7 محمد وعد
گیلهرم
Substitute 75'
18 گیلهرم
Barry O.
Card
31 Barry O.
لالام
Card
4 لالام
سمدو
Card
35 سمدو
محمدو سار
23 محمدو سار
سلطانی
Substitute 90+6'
12 سلطانی
الشیلا
Card
C 8 الشیلا
العباسی
Card
88 العباسی
فتوحی
33 فتوحی
حسن
Substitute 62'
11 حسن
سعید
Substitute 90+2'
7 سعید
بشار رسن
18 بشار رسن
بوعلام خوخی
Substitute 46'
16 بوعلام خوخی
الیزیدی
Card
Substitute 75'
13 الیزیدی
طارق سلمان
5 طارق سلمان
محمد وعد
Substitute 75'
7 محمد وعد
گیلهرم
Substitute 75'
18 گیلهرم

بازیکنان ذخیره

المرخیه

 • آشور آشور
  1
 • بالقیت بالقیت
  2
 • رحمان رحمان
  3
 • بانیس بانیس
  Substitute 90+2'
  9
 • الحسن الحسن
  17
 • Salmane Salmane
  25
 • جمال جمال
  30
 • Ibrahim M. W. Ibrahim M. W.
  32
 • Kafrawy A. Kafrawy A.
  38
 • عبدالرحمان فهمی عبدالرحمان فهمی
  Substitute 62'
  54
 • هانی هانی
  Substitute 90+6'
  77
 • سیار سیار
  4
 • علی اسدالله علی اسدالله
  Substitute 75'
  8
 • یوسف عبدالرزاق یوسف عبدالرزاق
  Substitute 75' Goal 90+7'
  9
 • حسنی حسنی
  12
 • مصطفی ماشال مصطفی ماشال
  14
 • علی عبدالطیف علی عبدالطیف
  Substitute 75'
  23
 • Hudib J. Hudib J.
  30
 • بالاده بالاده
  31
 • سوهیل سوهیل
  37
 • Substitute 46'
  55
 • موساب خدر موساب خدر
  70
 • آبوانی آبوانی
  96

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها