بازی دیناموزاگرب و بالکانی - هفته 6 - 23 آذر 1402

23 آذر 1402 - 23:30 نتیجه نهایی
3 - 0
نتیجه نهایی

بالکانی

اتفاقات بازی

15 '
yellow-card
برونو پتکوویچ
31 '
subtitute-out
اسماعیلگچی Gripshi N.
31 '
yellow-card
Daja I.
35 '
yellow-card
تراشی
39 '
yellow-card
حلیلی
42 '
subtitute-out
صادق محرمی سوتالو
46 '
subtitute-out
مارکو بولات باتورینا
66 '
yellow-card
کانکو
69 '
subtitute-out
جوبیجیچ سوچیس
69 '
subtitute-out
اسپیکیچ گابریل ویدوویچ
69 '
goal
دینو پریچ پاس گل میسیک
71 '
subtitute-out
Tolaj B. کوچ
71 '
subtitute-out
Potoku A. تراشی
72 '
goal
برونو پتکوویچ
75 '
yellow-card
Dellova L.
77 '
penalty گل پنالتی
برونو پتکوویچ
78 '
subtitute-out
روکاوینا کانکو
82 '
subtitute-out
ماناج ولید حمیدی
82 '
subtitute-out
کاریکا حلیلی

ترکیب تیم ها

بالکانی

4-3-3
زاگوراچ
1 زاگوراچ
استفان ریستوسکی
13 استفان ریستوسکی
سوتالو
Substitute 42'
4 سوتالو
دینو پریچ
Goal
55 دینو پریچ
پرکوویچ
39 پرکوویچ
سوچیس
Substitute 69'
25 سوچیس
میسیک
Goal
27 میسیک
کانکو
Card
Substitute 78'
30 کانکو
باتورینا
Substitute 46'
10 باتورینا
گابریل ویدوویچ
Substitute 69'
72 گابریل ویدوویچ
Kolici E.
1 Kolici E.
تراشی
Card
Substitute 71'
19 تراشی
حلیلی
Card
Substitute 82'
4 حلیلی
Jashanica B.
32 Jashanica B.
آرمند تاقی
2 آرمند تاقی
Dellova L.
Card
5 Dellova L.
کوچ
Substitute 71'
C 20 کوچ
زایبا
11 زایبا
Gripshi N.
Substitute 31'
10 Gripshi N.
بریشا
9 بریشا
ولید حمیدی
Substitute 82'
7 ولید حمیدی
زاگوراچ
1 زاگوراچ
استفان ریستوسکی
13 استفان ریستوسکی
سوتالو
Substitute 42'
4 سوتالو
دینو پریچ
Goal
55 دینو پریچ
پرکوویچ
39 پرکوویچ
سوچیس
Substitute 69'
25 سوچیس
میسیک
Goal
27 میسیک
کانکو
Card
Substitute 78'
30 کانکو
باتورینا
Substitute 46'
10 باتورینا
گابریل ویدوویچ
Substitute 69'
72 گابریل ویدوویچ
Kolici E.
1 Kolici E.
تراشی
Card
Substitute 71'
19 تراشی
حلیلی
Card
Substitute 82'
4 حلیلی
Jashanica B.
32 Jashanica B.
آرمند تاقی
2 آرمند تاقی
Dellova L.
Card
5 Dellova L.
کوچ
Substitute 71'
C 20 کوچ
زایبا
11 زایبا
Gripshi N.
Substitute 31'
10 Gripshi N.
بریشا
9 بریشا
ولید حمیدی
Substitute 82'
7 ولید حمیدی

بالکانی

4-3-3

بازیکنان ذخیره

 • Substitute 42'
  2
 • برمور برمور
  6
 • امرلی امرلی
  11
 • جوبیجیچ جوبیجیچ
  Substitute 69'
  14
 • کولنوویچ کولنوویچ
  17
 • آنتونیو مارین آنتونیو مارین
  20
 • هالیلوویچ	هالیلوویچ
  23
 • مارکو بولات مارکو بولات
  Substitute 46'
  31
 • Nevistic I. Nevistic I.
  33
 • وربانچیچ وربانچیچ
  36
 • روکاوینا روکاوینا
  Substitute 78'
  41
 • اسپیکیچ اسپیکیچ
  Substitute 69'
  77

بالکانی

 • Potoku A. Potoku A.
  Substitute 71'
  3
 • Limaj V. Limaj V.
  8
 • آلبان هوژا آلبان هوژا
  12
 • Maksutaj E. Maksutaj E.
  17
 • دولاج دولاج
  22
 • Ramadani R. Ramadani R.
  23
 • کاریکا کاریکا
  Substitute 82'
  25
 • ماناج ماناج
  Substitute 82'
  30
 • اسماعیلگچی اسماعیلگچی
  Substitute 31'
  77
 • Halitjaha A. Halitjaha A.
  88
 • Ljuljanovic D. Ljuljanovic D.
  92
 • Tolaj B. Tolaj B.
  Substitute 71'
  99

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها