بازی آینتراخت فرانکفورت و پائوک - هفته 5 - 9 آذر 1402

9 آذر 1402 - 23:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

54 '
subtitute-out
کریستین یاکیچ الیس سخیری
55 '
goal
کدزیورا
58 '
goal
عمر مارموش پاس گل فارس چیبی
66 '
subtitute-out
کونستانتلیاس توماس مورگ
66 '
subtitute-out
برندان توماس ام بوانا ساماتا
69 '
yellow-card
برندان توماس
69 '
yellow-card
توتا
73 '
goal
آندریا ژیوکوویچ پاس گل برندان توماس
74 '
subtitute-out
اورلیو بوتا توتا
74 '
subtitute-out
پاکستن آرونسون ماریو گوتزه
79 '
subtitute-out
استفان شواب اوزدوئف
79 '
subtitute-out
ویلیام تروست اکونگ ورینا
82 '
yellow-card
عمر مارموش
83 '
subtitute-out
کریل دسپودوف تایسون
86 '
subtitute-out
ناچو فری اریک دینا
90+2 '
yellow-card
کریستین یاکیچ
90+5 '
second-yellow-card
کریستین یاکیچ

ترکیب تیم ها

توتا
Card
Substitute 74'
35 توتا
هرویه اسمولچیچ
5 هرویه اسمولچیچ
ویلیام پاچو
3 ویلیام پاچو
اریک دینا
Substitute 86'
26 اریک دینا
هوگو لارسون
16 هوگو لارسون
الیس سخیری
Substitute 54'
15 الیس سخیری
نیلس انکونکو
29 نیلس انکونکو
عمر مارموش
Goal
Card
7 عمر مارموش
فارس چیبی
Goal
8 فارس چیبی
Kotarski D.
42 Kotarski D.
رافا
55 رافا
کونستانتینوس کولیراکیس
4 کونستانتینوس کولیراکیس
کدزیورا
Goal
16 کدزیورا
ورینا
Substitute 79'
C 20 ورینا
اوزدوئف
Substitute 79'
27 اوزدوئف
سوالیهو میته
8 سوالیهو میته
تایسون
Substitute 83'
11 تایسون
توماس مورگ
Substitute 66'
10 توماس مورگ
آندریا ژیوکوویچ
Goal
14 آندریا ژیوکوویچ
ام بوانا ساماتا
Substitute 66'
33 ام بوانا ساماتا
توتا
Card
Substitute 74'
35 توتا
هرویه اسمولچیچ
5 هرویه اسمولچیچ
ویلیام پاچو
3 ویلیام پاچو
اریک دینا
Substitute 86'
26 اریک دینا
هوگو لارسون
16 هوگو لارسون
الیس سخیری
Substitute 54'
15 الیس سخیری
نیلس انکونکو
29 نیلس انکونکو
عمر مارموش
Goal
Card
7 عمر مارموش
فارس چیبی
Goal
8 فارس چیبی
Kotarski D.
42 Kotarski D.
رافا
55 رافا
کونستانتینوس کولیراکیس
4 کونستانتینوس کولیراکیس
کدزیورا
Goal
16 کدزیورا
ورینا
Substitute 79'
C 20 ورینا
اوزدوئف
Substitute 79'
27 اوزدوئف
سوالیهو میته
8 سوالیهو میته
تایسون
Substitute 83'
11 تایسون
توماس مورگ
Substitute 66'
10 توماس مورگ
آندریا ژیوکوویچ
Goal
14 آندریا ژیوکوویچ
ام بوانا ساماتا
Substitute 66'
33 ام بوانا ساماتا

بازیکنان ذخیره

 • کریستین یاکیچ کریستین یاکیچ
  Substitute 54' Card 90+2' Card 90+5'
  6
 • یسیچ گانکام یسیچ گانکام
  18
 • 20
 • اورلیو بوتا اورلیو بوتا
  Substitute 74'
  24
 • پاکستن آرونسون پاکستن آرونسون
  Substitute 74'
  30
 • ینس گرال ینس گرال
  33
 • 36
 • Gauer L. Gauer L.
  42
 • الیاس باوم الیاس باوم
  47
 • ناچو فری ناچو فری
  Substitute 86'
  48
 • میکائیلیدیس میکائیلیدیس
  5
 • سینگاراس سینگاراس
  6
 • کونستانتلیاس کونستانتلیاس
  Substitute 66'
  7
 • ویلیام تروست اکونگ ویلیام تروست اکونگ
  Substitute 79'
  15
 • زیوکو زیوکوویچ زیوکو زیوکوویچ
  18
 • لیراتزیس لیراتزیس
  19
 • استفان شواب استفان شواب
  Substitute 79'
  22
 • Talichmanidis C. Talichmanidis C.
  64
 • برندان توماس برندان توماس
  Substitute 66' Card 69' Goal 73'
  71
 • کریل دسپودوف کریل دسپودوف
  Substitute 83'
  77
 • میکائیل آنتونیو میکائیل آنتونیو
  88
 • Tzimas S. Tzimas S.
  95

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها