بازی هلسینکی و آبردین - هفته 5 - 9 آذر 1402

9 آذر 1402 - 21:15 نتیجه نهایی

هلسینکی

2 - 2
نتیجه نهایی

آبردین

اتفاقات بازی

16 '
goal
بانده پاس گل پلتولا
33 '
goal
هاستیکا پاس گل لینگمن
41 '
goal
مک دانلد
42 '
yellow-card
بارون
46 '
subtitute-out
سوکلر پاپ گایه
46 '
subtitute-out
مک گراث دونکان
56 '
goal
داک پاس گل ریچارد ینسن
67 '
subtitute-out
پرپاریم هتماج کانلوپولوس
67 '
subtitute-out
اولیلا بانده
67 '
subtitute-out
رایتالا هاستیکا
74 '
subtitute-out
میووسکی داک
74 '
subtitute-out
الوسانیا هالمه
74 '
subtitute-out
دولین میلنه
86 '
yellow-card
کسکینن
86 '
yellow-card
تنهو
90+2 '
yellow-card
لینگمن

هلسینکی

3-4-3

ترکیب تیم ها

آبردین

3-5-2

هلسینکی

3-4-3
نیکی مینپا
85 نیکی مینپا
هالمه
Substitute 74'
6 هالمه
تنهو
Card
C 15 تنهو
پلتولا
Goal
14 پلتولا
سوریری
23 سوریری
لینگمن
Goal
Card
10 لینگمن
کانلوپولوس
Substitute 67'
24 کانلوپولوس
کسکینن
Card
18 کسکینن
هاستیکا
Goal
Substitute 67'
7 هاستیکا
بویان رادولوویچ
9 بویان رادولوویچ
بانده
Goal
Substitute 67'
17 بانده
روس
24 روس
ریچارد ینسن
Goal
5 ریچارد ینسن
مک دانلد
Goal
27 مک دانلد
روبزیچ
33 روبزیچ
هایس
C 17 هایس
دونکان
Substitute 46'
23 دونکان
بارون
Card
8 بارون
پولوارا
21 پولوارا
میلنه
Substitute 74'
28 میلنه
داک
Goal
Substitute 74'
11 داک
پاپ گایه
Substitute 46'
14 پاپ گایه
نیکی مینپا
85 نیکی مینپا
هالمه
Substitute 74'
6 هالمه
تنهو
Card
C 15 تنهو
پلتولا
Goal
14 پلتولا
سوریری
23 سوریری
لینگمن
Goal
Card
10 لینگمن
کانلوپولوس
Substitute 67'
24 کانلوپولوس
کسکینن
Card
18 کسکینن
هاستیکا
Goal
Substitute 67'
7 هاستیکا
بویان رادولوویچ
9 بویان رادولوویچ
بانده
Goal
Substitute 67'
17 بانده
روس
24 روس
ریچارد ینسن
Goal
5 ریچارد ینسن
مک دانلد
Goal
27 مک دانلد
روبزیچ
33 روبزیچ
هایس
C 17 هایس
دونکان
Substitute 46'
23 دونکان
بارون
Card
8 بارون
پولوارا
21 پولوارا
میلنه
Substitute 74'
28 میلنه
داک
Goal
Substitute 74'
11 داک
پاپ گایه
Substitute 46'
14 پاپ گایه

آبردین

3-5-2

بازیکنان ذخیره

هلسینکی

 • Ost J. Ost J.
  1
 • اولیلا اولیلا
  Substitute 67'
  2
 • Hamalainen N. Hamalainen N.
  3
 • Toivio J. Toivio J.
  4
 • Da Graca K. Da Graca K.
  5
 • Rogic F. Rogic F.
  8
 • Paananen A. Paananen A.
  19
 • رایتالا رایتالا
  Substitute 67'
  22
 • کواسیوی بنیسان کواسیوی بنیسان
  27
 • الوسانیا الوسانیا
  Substitute 74'
  29
 • Tanaka A. Tanaka A.
  37
 • پرپاریم هتماج پرپاریم هتماج
  Substitute 67'
  56

آبردین

 • دولین دولین
  Substitute 74'
  2
 • گریم شینیه گریم شینیه
  4
 • گارتنمن گارتنمن
  6
 • مک گراث مک گراث
  Substitute 46'
  7
 • میووسکی میووسکی
  Substitute 74'
  9
 • لیتون کلارکسون لیتون کلارکسون
  10
 • مک گری مک گری
  15
 • ریس ویلیامز ریس ویلیامز
  18
 • سوکلر سوکلر
  Substitute 46'
  19
 • Dadia O. Dadia O.
  30
 • دوهان دوهان
  31
 • Marshall F. Marshall F.
  32

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها