بازی سایپا و شاهین بندر عامری - هفته 23 - 20 اسفند 1402

20 اسفند 1402 - 15:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

1 '
goal
رضا فرجی
42 '
goal
نیما درودی

ترکیب تیم ها

میلاد نجفی
میلاد نجفی
رضا بلیوند
رضا بلیوند
مهران امیری
مهران امیری
سجاد عباسی
سجاد عباسی
نیما درودی
Goal
نیما درودی
علیرضا جاوید
علیرضا جاوید
میلاد نجفی
میلاد نجفی
رضا بلیوند
رضا بلیوند
مهران امیری
مهران امیری
سجاد عباسی
سجاد عباسی
نیما درودی
Goal
نیما درودی
علیرضا جاوید
علیرضا جاوید