بازی سایپا و خیبر خرم آباد - هفته 27 - 27 فروردين 1403

27 فروردين 1403 - 17:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

53 '
سید محمد طاها طباطبایی بافقی

ترکیب تیم ها

فرزاد طیبی پور
فرزاد طیبی پور
رضا فرجی
رضا فرجی
سید محمد طاها طباطبایی بافقی
Goal
سید محمد طاها طباطبایی بافقی
احسان هادیان
احسان هادیان
محمود شفیعی
محمود شفیعی
مهیار زحمت کش
مهیار زحمت کش
علیرضا ملکی
علیرضا ملکی
پیمان میری
پیمان میری
فرزاد طیبی پور
فرزاد طیبی پور
رضا فرجی
رضا فرجی
سید محمد طاها طباطبایی بافقی
Goal
سید محمد طاها طباطبایی بافقی
احسان هادیان
احسان هادیان
محمود شفیعی
محمود شفیعی
مهیار زحمت کش
مهیار زحمت کش
علیرضا ملکی
علیرضا ملکی
پیمان میری
پیمان میری

اخبار و ویدیوها