بازی نوبهار نمنگان و الاتحاد - 26 بهمن 1402

26 بهمن 1402 - 17:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

11 '
yellow-card
اودیلون خامروبکوف
32 '
yellow-card
بابایان
53 '
yellow-card
السگور
57 '
subtitute-out
القمدی الصحافی
74 '
subtitute-out
صالح الجمعان رومارینو
78 '
subtitute-out
سیاوش حق نظری جمشید اسکندروف
78 '
subtitute-out
نیکابادزه توما تاباتادزه
79 '
yellow-card
نیکابادزه
86 '
subtitute-out
عبدلزایف روسلانبک جیانوف

ترکیب تیم ها

اوتکر یوسوپف
1 اوتکر یوسوپف
بولتابوئف
14 بولتابوئف
ایوانوویچ
13 ایوانوویچ
دوکیک
23 دوکیک
سایفیف
34 سایفیف
آبروربک ایسمویلوف
17 آبروربک ایسمویلوف
اودیلون خامروبکوف
Card
9 اودیلون خامروبکوف
سوبیرژونوف
77 سوبیرژونوف
جمشید اسکندروف
Substitute 78'
10 جمشید اسکندروف
روسلانبک جیانوف
Substitute 86'
11 روسلانبک جیانوف
توما تاباتادزه
Substitute 78'
91 توما تاباتادزه
اوتکر یوسوپف
1 اوتکر یوسوپف
بولتابوئف
14 بولتابوئف
ایوانوویچ
13 ایوانوویچ
دوکیک
23 دوکیک
سایفیف
34 سایفیف
آبروربک ایسمویلوف
17 آبروربک ایسمویلوف
اودیلون خامروبکوف
Card
9 اودیلون خامروبکوف
سوبیرژونوف
77 سوبیرژونوف
جمشید اسکندروف
Substitute 78'
10 جمشید اسکندروف
روسلانبک جیانوف
Substitute 86'
11 روسلانبک جیانوف
توما تاباتادزه
Substitute 78'
91 توما تاباتادزه

بازیکنان ذخیره

 • یولداشف یولداشف
  6
 • امنیوف امنیوف
  25
 • شودیبویف شودیبویف
  33
 • نیکابادزه نیکابادزه
  Substitute 78' Card 79'
  51
 • عبدلزایف عبدلزایف
  Substitute 86'
  52
 • علیجونوف علیجونوف
  53
 • توشپولاتف توشپولاتف
  54
 • عبدلبوریف عبدلبوریف
  69
 • لبانوف لبانوف
  86
 • اوکتاموف اوکتاموف
  88
 • سیاوش حق نظری سیاوش حق نظری
  Substitute 78'
  99
 • عمر هاوساوی عمر هاوساوی
  4
 • سلطان ال فرهان سلطان ال فرهان
  6
 • القمدی القمدی
  Substitute 57'
  27
 • الشمرانی الشمرانی
  29
 • الموسی الموسی
  30
 • محمد ال محسنه محمد ال محسنه
  35
 • حاجی حاجی
  52
 • صالح الجمعان صالح الجمعان
  Substitute 74'
  77

آمار مسابقه