بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا - 22 فروردين 1403

22 فروردين 1403 - 22:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

34 '
yellow-card
سرخی روبرتو
37 '
رافینیا
46 '
subtitute-out
بردلی بارکولا مارکو آسنسیو
48 '
عثمان دمبله
51 '
ویتینیا پاس گل فابین رویز
61 '
subtitute-out
وارن امری لی کانگ این
61 '
subtitute-out
ژوائو فلیکس لامین یامال
61 '
subtitute-out
پدری سرخی روبرتو
62 '
رافینیا پاس گل پدری
65 '
yellow-card
ویتینیا
75 '
subtitute-out
آندرئاس کریستنسن فرانکی دی یونگ
75 '
subtitute-out
فران تورس رافینیا
77 '
آندرئاس کریستنسن پاس گل ایلکای گوندوگان
82 '
yellow-card
پائو کوبارسی
85 '
subtitute-out
فرمین لوپز مارین ایلکای گوندوگان
85 '
subtitute-out
گونچالو راموس فابین رویز
88 '
yellow-card
آندرئاس کریستنسن
89 '
yellow-card
فرمین لوپز مارین
89 '
yellow-card
لوکاس برالدو

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها