بازی الاتحاد کلبا و العین امارات - 15 فروردين 1403

15 فروردين 1403 - 21:00 نتیجه نهایی
لیگ جام ریاست جمهوری امارات 2024

اتفاقات بازی

2 '
yellow-card
دریفکه
10 '
مهدی قایدی
22 '
yellow-card
تراوری
26 '
penalty گل پنالتی
مهدی قایدی
39 '
yellow-card
اریک
46 '
subtitute-out
خلید البلوشی تراوری
45+3 '
goal
لولندو
53 '
subtitute-out
لابا لولندو
58 '
yellow-card
حمد
70 '
yellow-card
خمیس
71 '
subtitute-out
اسپاداسیو خمیس
71 '
subtitute-out
کیس فاردان
71 '
subtitute-out
الامیری ومبرگر
76 '
subtitute-out
آتزیلی نادر
83 '
subtitute-out
سابیل محمد عبدل
86 '
yellow-card
مهدی قایدی
90+4 '
subtitute-out
حسن جمعه محمد
90+6 '
yellow-card
کایو ادواردو
90+8 '
subtitute-out
رامیرز کایو ادواردو

بازیکنان ذخیره

 • حوتی حوتی
  1
 • سابیل سابیل
  Substitute 83'
  3
 • یعقوب البلوشی یعقوب البلوشی
  4
 • رامیرز رامیرز
  Substitute 90+8'
  9
 • کیس کیس
  Substitute 71'
  14
 • الامیری الامیری
  Substitute 71'
  21
 • البلوشی البلوشی
  27
 • الرزی الرزی
  34
 • اسپاداسیو اسپاداسیو
  Substitute 71'
  77
 • Mohammed Abo Sandah Mohammed Abo Sandah
  1
 • آتزیلی آتزیلی
  Substitute 76'
  7
 • البلوشی البلوشی
  8
 • لابا لابا
  Substitute 53'
  9
 • احمد بارمان احمد بارمان
  13
 • خلید البلوشی خلید البلوشی
  Substitute 46'
  18
 • سلطان الشمسی سلطان الشمسی
  27
 • حسن جمعه حسن جمعه
  Substitute 90+4'
  44
 • کوماری کوماری
  46

آمار مسابقه