ولید عباس

ولید عباس

اخبار ولید عباس

ولید عباس: امیدوارم طرفداران اماراتی من را ببخشند

ولید عباس: امیدوارم طرفداران اماراتی من را ببخشند

او گفته امارات بدشانس بود.

- 1.8K بازدید