دیمیتریو چیگرینسکی

دیمیتریو چیگرینسکی

اخبار دیمیتریو چیگرینسکی

بدترین خرید گواردیولا به خانه برگشت (عکس)

بدترین خرید گواردیولا به خانه برگشت (عکس)

دمیترو چیگرینسکی که بسیاری او را بدترین خرید پپ گواردیولا برای بارسا می‌دانند، به شاختار دونتسک برگشت.

- 88.7K بازدید