هری سوتار

هری سوتار

شماره:
15
سن:
25
ملیت:
استرالیا
15

اخبار هری سوتار

فقط مسی می‌توانست غول دو متری را شکست دهد
102.6K 7

فقط مسی می‌توانست غول دو متری را شکست دهد

هری سوتار مدافع ۱۹۸ سانتی‌متری، پدیده استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

هری سوتار مدافع ۱۹۸ سانتی‌متری، پدیده استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.