عبدالله الحمدان

عبدالله الحمدان

پست:
مهاجم
شماره:
14
سن:
24
ملیت:
عربستان
14

اخبار عبدالله الحمدان

هیس! صدایتان را نمی‌شنوم
106.7K 95

هیس! صدایتان را نمی‌شنوم

عبدالله حمدان در دقایق پایانی دیدار سپاهان-الهلال گلزنی کرد و به هواداران سپاهان هیس نشان داد.

عبدالله حمدان در دقایق پایانی دیدار سپاهان-الهلال گلزنی کرد و به هواداران سپاهان هیس نشان داد.