جک هنری

جک هنری

پست:
مدافع
شماره:
2
سن:
28
ملیت:
اسکاتلند
2

اخبار جک هنری

این ۱۰ ستاره عربستانی‌ها را پشیمان نکردند
37.7K 33

این ۱۰ ستاره عربستانی‌ها را پشیمان نکردند

سایت گل عملکرد بازیکنانی که از اروپا به لیگ عربستان پیوسته‌اند را ارزیابی کرده و به آنها رتبه داده است و نام‌های غیرمنتظره‌ای در بین ۱۰ بازیکن برتر به چشم می‌خورد.

سایت گل عملکرد بازیکنانی که از اروپا به لیگ عربستان پیوسته‌اند را ارزیابی کرده و به آنها رتبه داده است و نام‌های غیرمنتظره‌ای در بین ۱۰ بازیکن برتر به چشم می‌خورد.