لوکاس پرز

لوکاس پرز

شماره:
15
سن:
35
ملیت:
اسپانیا
15

اخبار لوکاس پرز

به‌خاطر 7 میلیون یورو به بارسلونا نرفتم
48.6K 4

به‌خاطر 7 میلیون یورو به بارسلونا نرفتم

لوکاس پرز این شانس را داشت که برای بارسلونا به میدان برود، ولی به خاطر درخواست بالای باشگاه آلاوس، انتقال او منتفی شد.

لوکاس پرز این شانس را داشت که برای بارسلونا به میدان برود، ولی به خاطر درخواست بالای باشگاه آلاوس، انتقال او منتفی شد.

ویدیوها لوکاس پرز