سیمونه پافوندی

سیمونه پافوندی

شماره:
80
سن:
17
ملیت:
ایتالیا
80

اخبار سیمونه پافوندی

رونمایی مانچینی از گاویِ ایتالیا
52.1K 4

رونمایی مانچینی از گاویِ ایتالیا

سیمونه پافوندی، پدیده 17 ساله اودینزه، ستاره‌ای است که روبرتو مانچینی به آینده او در تیم ملی ایتالیا امید زیادی دارد و از او به عنوان گاویِ ایتالیایی یاد می‌کند.

سیمونه پافوندی، پدیده 17 ساله اودینزه، ستاره‌ای است که روبرتو مانچینی به آینده او در تیم ملی ایتالیا امید زیادی دارد و از او به عنوان گاویِ ایتالیایی یاد می‌کند.