رسا رحمانی

رسا رحمانی

سن:
24
ملیت:
ایران

اخبار رسا رحمانی

فوتبالیستی که از سوئد به لیگ ایران چشم دارد!
67.2K 8

فوتبالیستی که از سوئد به لیگ ایران چشم دارد!

رسا رحمانی، بازیکن دالکورد سوئد است که دوست دارد روزی حضور در لیگ برتر ایران را تجربه کند.

رسا رحمانی، بازیکن دالکورد سوئد است که دوست دارد روزی حضور در لیگ برتر ایران را تجربه کند.