فابریتزیو میکولی

فابریتزیو میکولی

اخبار فابریتزیو میکولی

میکولی : من بازیکن بودم ونه یک سرباز

میکولی : من بازیکن بودم ونه یک سرباز

صحبت های فابریتزیو میکولی نشان می‌دهد که او دیگر نمی‌خواهد درباره گذشته اش در یووه صحبت کند ، گذشته ای که هواداران یووه خوب به یاد دارند .

- 2.2K بازدید