مسعود زارعی

مسعود زارعی

تیم :
پرسپولیس شمال پرسپولیس شمال
ملیت:
ایران

اخبار مسعود زارعی

مسعود زارعی: انتظار هواداران بیشتر از این است
33.7K 0

مسعود زارعی: انتظار هواداران بیشتر از این است

هواداران پرسپولیس او را با خاطره درخشش در هفته های پایانی لیگ ششم و در نهایت با آخرین قهرمانی شان به خاطر می آورند. بال راستی که اکنون فراموش شده است.

هواداران پرسپولیس او را با خاطره درخشش در هفته های پایانی لیگ ششم و در نهایت با آخرین قهرمانی شان به خاطر می آورند. بال راستی که اکنون فراموش شده است.

ویدیوها مسعود زارعی