احمد نعمت الهی

احمد نعمت الهی

ملیت:
ایران

اخبار احمد نعمت الهی

بازگشت نعمت اللهی به استقلال
109.8K 0

بازگشت نعمت اللهی به استقلال

بلندترین مدافع لیگ که چند وقت پیش به دلایلی از جمع آبی پوشان جدا شد دوباه به استقلال برگشت.

بلندترین مدافع لیگ که چند وقت پیش به دلایلی از جمع آبی پوشان جدا شد دوباه به استقلال برگشت.

شکایت نعمت اللهی از صبای قم
18.2K 0

شکایت نعمت اللهی از صبای قم

احمد نعمت اللهی مدافع سابق استقلال که چندی پیش با صبای قم قرارداد داخلی امضا کرده بود از این تیم شکایت کرد.

احمد نعمت اللهی مدافع سابق استقلال که چندی پیش با صبای قم قرارداد داخلی امضا کرده بود از این تیم شکایت کرد.

نمی‌توانستم خودم را در استقلال نشان دهم
96.3K 0

نمی‌توانستم خودم را در استقلال نشان دهم

احمد نعمت اللهی بازیکن سابق استقلال به تازگی به صبای قم پیوست.این مدافع که بلندترین دفاع لیگ در حال حاضر است تنها بایکن بومی صبا به شمار می رو برای همین مسوولان این تیم از خرید خود رضایت دارند.

احمد نعمت اللهی بازیکن سابق استقلال به تازگی به صبای قم پیوست.این مدافع که بلندترین دفاع لیگ در حال حاضر است تنها بایکن بومی صبا به شمار می رو برای همین مسوولان این تیم از خرید خود رضایت دارند.

بازیکن امید استقلال به صبای قم پیوست
72.7K 0

بازیکن امید استقلال به صبای قم پیوست

مدافع جوان فصل گذشته استقلال به تیم فوتبال صبای قم پیوست.

مدافع جوان فصل گذشته استقلال به تیم فوتبال صبای قم پیوست.

نعمت اللهی: از استقلال جدا شدم تا دیده شوم
95K 0

نعمت اللهی: از استقلال جدا شدم تا دیده شوم

احمد نعمت اللهی، بلند ترین مدافع لیگ که در بازی با الریان پدیده آبی ها نام گرفت به تازگی از استقلال جدا شده. این مدافع جوان در این باره و وضعیت حال حاضرش گفت و گویی انجام داد.

احمد نعمت اللهی، بلند ترین مدافع لیگ که در بازی با الریان پدیده آبی ها نام گرفت به تازگی از استقلال جدا شده. این مدافع جوان در این باره و وضعیت حال حاضرش گفت و گویی انجام داد.