باکایا ترائوره

باکایا ترائوره

تیم :
پست:
مدافع

اخبار باکایا ترائوره

باکایه ترائوره: آماده نبرد در میلان هستم
1.7K 0

باکایه ترائوره: آماده نبرد در میلان هستم

باکایه ترائوره پس از انجام آخرین بازی خود با پیراهن نانسی راهی میلان می شود.

باکایه ترائوره پس از انجام آخرین بازی خود با پیراهن نانسی راهی میلان می شود.