کیم شین ووک

کیم شین ووک

اخبار کیم شین ووک

شب گلزنان آسیایی با حضور درخشان مربع تهاجمی ایران

شب گلزنان آسیایی با حضور درخشان مربع تهاجمی ایران

کریم انصاری فرد و ژو یانگ در روزگذشته موفق شدند پوکر کنند، همچنین 4 بازیکن در روزگذشته هت تریک و 8 بازیکن دیگر دبل کردند.

- 13.1K بازدید