جفری شلوپ

جفری شلوپ

پست:
هافبک
شماره:
15
سن:
31
ملیت:
غنا
15

اخبار جفری شلوپ

غنا کشور به درد نخوری است، امیدوارم حذف شوند!
62.8K 4

غنا کشور به درد نخوری است، امیدوارم حذف شوند!

بعد از آنکه نام جفری شلاپ، مهاجم کریستال پالاس، از فهرست تیم ملی غنا خط خورد مدیر برنامه‌های او واکنش بسیار تندی به فدراسیون فوتبال این کشور نشان داد.

بعد از آنکه نام جفری شلاپ، مهاجم کریستال پالاس، از فهرست تیم ملی غنا خط خورد مدیر برنامه‌های او واکنش بسیار تندی به فدراسیون فوتبال این کشور نشان داد.

ویدیوها جفری شلوپ