بهمن مالکی

بهمن مالکی

پست:
مدافع
ملیت:
ایران

اخبار بهمن مالکی

مالکی: خدا به دل هواداران رحم کرد
14K 0

مالکی: خدا به دل هواداران رحم کرد

بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گفت: خدا تنها به دل هواداران رحم کرد تا مقابل پرسپولیس امتیاز بگیریم.

بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گفت: خدا تنها به دل هواداران رحم کرد تا مقابل پرسپولیس امتیاز بگیریم.