یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1397/11/17 23:15
شالکه
4
دوسلدورف
1
1397/11/16 23:15
دورتموند
1 (2)
وردربرمن
1 (4)
1397/11/17 23:15
هرتابرلین
2
بایرن مونیخ
3
1397/11/16 21:00
هایدنهایم
2
بایرلورکوزن
1
1397/11/16 23:15
دویسبورگ
1
پادربورن
3
1397/11/16 21:00
هامبورگ
1
نورنبرگ
0
1397/11/17 21:00
هولشتاین کیل
0
آگزبورگ
1
1397/11/17 21:00
لایپزیش
1
ولفسبورگ
0
1398/01/14 23:15
شالکه
0
وردربرمن
2
1398/01/14 21:00
بایرن مونیخ
5
هایدنهایم
4
1398/01/13 21:00
پادربورن
0
هامبورگ
2
1398/01/13 23:15
آگزبورگ
1
لایپزیش
1
1398/02/04 23:15
وردربرمن
2
بایرن مونیخ
3
1398/02/03 23:15
هامبورگ
1
لایپزیش
3
فینال