بازیکنان تیم ملی کرواسی

لیست بازیکنان تیم فوتبال تیم ملی کرواسی

دروازه بان ها

ایو گربیچ
ایو گربیچ 27 سال
13
ایویشا ایووسیچ
ایویشا ایووسیچ 28 سال
23

مدافعین

جوزپ استانیشیچ
جوزپ استانیشیچ 23 سال
2
برنا سوسا
برنا سوسا 25 سال
19
برنا باریسیچ
برنا باریسیچ 31 سال
3
جوزپ سوتالو
جوزپ سوتالو 23 سال
24
مارتین ارلیچ
مارتین ارلیچ 25 سال
5
دوماگوی ویدا
دوماگوی ویدا 34 سال
21

مهاجمین

آنته بودیمیر
آنته بودیمیر 32 سال
17
میسلاو اورشیچ
میسلاو اورشیچ 31 سال
18
مارکو لیوایا
مارکو لیوایا 30 سال
14