نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
براگا
0
آاس رم
2
مکابی
0
شاختار
2
لیل
1
آژاکس
2
یانگ بویز
4
بایرلورکوزن
3
ستاره سرخ بلگراد
2
آث میلان
2
رئال‌سوسیداد
0
منچستریونایتد
4
گرانادا
2
ناپولی
0
مولده
3
هافن هایم
3
یک هشتم نهایی
آاس رم
3
شاختار
0
آژاکس
3
یانگ بویز
0
منچستریونایتد
1
آث میلان
1
گرانادا
2
مولده
0
یک چهارم نهایی
آژاکس
1
آاس رم
2
گرانادا
0
منچستریونایتد
2
نیمه نهایی
منچستریونایتد
6
آاس رم
2
نهایی
ویارئال
1(11)
منچستریونایتد
1(10)
نیمه نهایی
ویارئال
2
آرسنال
1
یک چهارم نهایی
آرسنال
1
اسلاویا پراگ
1
دیناموزاگرب
0
ویارئال
1
یک هشتم نهایی
المپیاکوس
1
آرسنال
3
اسلاویا پراگ
1
گلاسکو رنجرز
1
تاتنهام
2
دیناموزاگرب
0
دیناموکیف
0
ویارئال
2
یک شانزدهم نهایی
بنفیکا
1
آرسنال
1
المپیاکوس
4
آیندهوون
2
اسلاویا پراگ
0
لسترسیتی
0
انتورپ
3
گلاسکو رنجرز
4
ولفسبرگر
1
تاتنهام
4
کراسنودار
2
دیناموزاگرب
3
دیناموکیف
1
کلوب بروژ
1
سالزبورگ
0
ویارئال
2

جدول های رده بندی

گروه A

آاس رم آاس رم 13
یانگ بویز یانگ بویز 10
زسکا صوفیه زسکا صوفیه 5
کلوژ کلوژ 5

گروه B

آرسنال آرسنال 18
مولده مولده 10
راپید وین راپید وین 7
دانداک دانداک 0

گروه C

بایرلورکوزن بایرلورکوزن 15
اسلاویا پراگ اسلاویا پراگ 12
هاپوئل هاپوئل 6
نیس نیس 3

گروه D

گلاسکو رنجرز گلاسکو رنجرز 14
بنفیکا بنفیکا 12
استاندارد لیژ استاندارد لیژ 4
لخ پوزنان لخ پوزنان 3

گروه E

آیندهوون آیندهوون 12
گرانادا گرانادا 11
پائوک پائوک 6
اومونیا اومونیا 4

گروه F

ناپولی ناپولی 11
رئال‌سوسیداد رئال‌سوسیداد 9
آلکمار آلکمار 8
ریه کا ریه کا 4

گروه G

لسترسیتی لسترسیتی 13
براگا براگا 13
زوریا زوریا 6
آ ا ک  آتن آ ا ک آتن 3

گروه H

آث میلان آث میلان 13
لیل لیل 11
اسپارتا پراگ اسپارتا پراگ 6
سلتیک سلتیک 4

گروه I

ویارئال ویارئال 13
مکابی مکابی 11
سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 6
قره باغ قره باغ 1

گروه J

تاتنهام تاتنهام 13
انتورپ انتورپ 12
لاسک لاسک 10
لودوگورتس لودوگورتس 0

گروه K

دیناموزاگرب دیناموزاگرب 14
ولفسبرگر ولفسبرگر 10
فاینورد فاینورد 5
زسکامسکو زسکامسکو 3

گروه L

هافن هایم هافن هایم 16
ستاره سرخ بلگراد ستاره سرخ بلگراد 11
اسلووان لیبرچ اسلووان لیبرچ 7
خنت خنت 0

گلزنان برتر

7 پیزی بنفیکا
جرارد مورنو ویارئال
یوسف یازیچی لیل
بورخا مویا مایورال آاس رم
6 ادینسون کاوانی منچستریونایتد
دابور هافن هایم
پاکو آلکاسر ویارئال
اورسیچ دیناموزاگرب
ادین ژکو آاس رم
نیکولاس په په آرسنال

مسابقات

1399/08/01
یانگ بویزیانگ بویز 1 2 آاس رم آاس رم
زسکا صوفیهزسکا صوفیه 0 2 کلوژ کلوژ
1399/08/08
کلوژکلوژ 1 1 یانگ بویز یانگ بویز
آاس رمآاس رم 0 0 زسکا صوفیه زسکا صوفیه
1399/08/15
آاس رمآاس رم 5 0 کلوژ کلوژ
یانگ بویزیانگ بویز 3 0 زسکا صوفیه زسکا صوفیه
1399/09/06
زسکا صوفیهزسکا صوفیه 0 1 یانگ بویز یانگ بویز
کلوژکلوژ 0 2 آاس رم آاس رم
1399/09/13
آاس رمآاس رم 3 1 یانگ بویز یانگ بویز
کلوژکلوژ 0 0 زسکا صوفیه زسکا صوفیه
1399/09/20
یانگ بویزیانگ بویز 2 1 کلوژ کلوژ
زسکا صوفیهزسکا صوفیه 3 1 آاس رم آاس رم