بازی پاری سن ژرمن - آنژه

فرانسه لیگ یک (هفته 10)

پاری سن ژرمن

2 1

آنژه

22:30 1400/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و آنژه

جام حذفی فرانسه Coupe de France

آنژه

0
5

پاری سن ژرمن

21:15
1400/02/01
فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

1
0

آنژه

23:30
1399/10/27
فرانسه لیگ یک

آنژه

1
6

پاری سن ژرمن

22:30
1399/07/11
فرانسه لیگ یک

آنژه

0
4

پاری سن ژرمن

19:00
1398/07/13

ویدیوهای بازی پاری سن ژرمن و آنژه

اخبار بازی