بازی برزیل - پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 9)

برزیل

2 0

پرو

05:00 1400/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی برزیل و پرو

کوپا آمريکا نیمه نهایی

پرو

0
1

برزیل

03:30
1400/04/15
کوپا آمريکا گروه B

پرو

0
4

برزیل

04:30
1400/03/28
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
2

پرو

03:30
1399/07/23
دوستانه ملی بین المللی

پرو

1
0

برزیل

07:30
1398/06/20

اخبار بازی