بازی اینتر - آتالانتا

ایتالیا سری آ (هفته 6)

اینتر

2 2

آتالانتا

19:30 1400/07/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اینتر و آتالانتا

ایتالیا سری آ

آتالانتا

0
1

اینتر

23:15
1399/12/18
ایتالیا سری آ

اینتر

1
1

آتالانتا

17:30
1399/08/18
ایتالیا سری آ

اینتر

2
0

آتالانتا

23:15
1399/05/11
ایتالیا سری آ

آتالانتا

1
1

اینتر

23:15
1398/10/21

اخبار بازی