بازی فولاد - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 1)

فولاد

1 3

پرسپولیس

18:00 1400/07/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

0
0

فولاد

21:10
1400/04/15
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

1
2

پرسپولیس

16:40
1399/10/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
1

پرسپولیس

21:00
1399/04/28
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

1
0

فولاد

17:45
1398/08/13

اخبار بازی