بازی تراکتور - پدیده مشهد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 6)

تراکتور

1 0

پدیده مشهد

15:00 1400/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و پدیده مشهد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
2

پدیده مشهد

20:30
1400/04/05
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

0
0

تراکتور

16:40
1399/10/10
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
0

پدیده مشهد

20:15
1399/05/02
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

1
3

تراکتور

15:30
1398/10/03

اخبار بازی