بازی شیلی - اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 14)

شیلی

0 2

اکوادور

03:45 1400/08/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی شیلی و اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

0
0

اکوادور

01:30
1400/06/15
کوپا آمريکا گروه C

شیلی

2
1

اکوادور

03:30
1398/04/01
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

1
2

شیلی

03:00
1396/07/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

0
3

اکوادور

00:30
1395/07/16

اخبار بازی