بازی بارسلونا - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا يک چهارم نهايي

بارسلونا

2 0

پاری سن ژرمن

23:15 1394/02/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بارسلونا و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

1
1

پاری سن ژرمن

23:30
1399/12/20
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

4
1

بارسلونا

23:30
1399/11/28
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

1
6

بارسلونا

23:15
1395/12/18
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

0
4

پاری سن ژرمن

23:15
1395/11/26

ویدیوهای بازی بارسلونا و پاری سن ژرمن