حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی برزیل - بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

برزیل

5 0

بولیوی

04:15 1395/07/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
8
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
1
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
13
3
کرنر
0
12
ضربه آزاد
17
14
موقعیت گل
1
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
5
4
شوت خارج از چارچوب
1
10
شوت داخل چارچوب
0
20
پرتاب دستی
24
3
کرنر
0
4
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
0
69
٪ مالکیت توپ
31
0
نجات دروازه
5
2
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی برزیل و بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
5

برزیل

04:00
1399/07/19
کوپا آمريکا گروه A

بولیوی

0
3

برزیل

05:00
1398/03/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

0
0

بولیوی

23:30
1396/07/13

اخبار بازی