بازی الریان - پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

الریان

3 1

پرسپولیس

18:55 1395/12/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
6
خطا
5
2
آفساید
4
4
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
9
16
خطا
13
3
آفساید
6
15
موقعیت گل
19
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
7
5
شوت خارج از چارچوب
8
7
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
6
10
خطا
8
1
آفساید
2
11
موقعیت گل
9
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی الریان و پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه E

الریان

2
4

پرسپولیس

19:00
1400/02/09
لیگ قهرمانان آسیا گروه E

پرسپولیس

3
1

الریان

21:30
1400/01/28
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

الریان

0
0

پرسپولیس

19:00
1396/01/21

اخبار بازی