بازی پرسپولیس - الریان

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

پرسپولیس

0 0

الریان

19:00 1396/01/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
8
خطا
7
1
آفساید
0
9
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
14
کرنر
3
15
خطا
15
2
آفساید
3
20
موقعیت گل
13
64
٪ مالکیت توپ
36
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
2
10
شوت خارج از چارچوب
7
6
شوت داخل چارچوب
4
10
کرنر
2
7
خطا
8
1
آفساید
3
11
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی پرسپولیس و الریان

لیگ قهرمانان آسیا گروه E

الریان

2
4

پرسپولیس

19:00
1400/02/09
لیگ قهرمانان آسیا گروه E

پرسپولیس

3
1

الریان

21:30
1400/01/28
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

پرسپولیس

1
3

الریان

18:55
1395/12/24

اخبار بازی