بازی استقلال خوزستان - سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 3)

استقلال خوزستان

1 2

سایپا

20:30 1396/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال خوزستان و سایپا

دسته یک لیگ آزادگان

استقلال خوزستان

1
1

سایپا

15:15
1400/07/24
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

2
1

استقلال خوزستان

21:30
1398/02/21
لیگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال خوزستان

1
1

سایپا

15:15
1397/09/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

2
3

سایپا

16:30
1396/10/15

اخبار بازی