بازی‌ وستهام - کاردیف

لیگ برتر انگلیس هفته 15

وستهام

3 1

کاردیف

23:15 1397/09/13

بازی های رو در روی وستهام و کاردیف

لیگ برتر انگلیس

وستهام

0
2

کاردیف

18:30
1397/12/18
لیگ برتر انگلیس

وستهام

2
0

کاردیف

18:30
1392/10/21
لیگ برتر انگلیس

کاردیف

0
2

وستهام

18:30
1392/05/26