بازی‌ هادرسفیلد - اورتون

لیگ برتر انگلیس هفته 24

هادرسفیلد

0 1

اورتون

23:15 1397/11/09

بازی های رو در روی هادرسفیلد و اورتون

لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

1
1

اورتون

18:30
1397/06/10
لیگ برتر انگلیس

اورتون

2
0

هادرسفیلد

18:30
1397/02/08
لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

0
2

اورتون

18:30
1396/09/11