بازی‌ بورنموث - نیوکسل

لیگ برتر انگلیس هفته 31

بورنموث

2 2

نیوکسل

18:30 1397/12/25

بازی های رو در روی بورنموث و نیوکسل

لیگ برتر انگلیس

بورنموث

1
2

نیوکسل

18:30
1397/08/19
لیگ برتر انگلیس

نیوکسل

2
2

بورنموث

18:30
1396/12/05
لیگ برتر انگلیس

بورنموث

1
0

نیوکسل

18:30
1396/08/13
لیگ برتر انگلیس

بورنموث

3
1

نیوکسل

18:30
1394/12/15