حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هافن هایم - فرانکفورت

آلمان بوندسلیگا (هفته 7)

هافن هایم

1 2

فرانکفورت

17:00 1397/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
7
خطا
9
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
3
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
0
15
خطا
16
0
آفساید
1
20
ضربه آزاد
16
20
موقعیت گل
6
69
٪ مالکیت توپ
31
2
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
3
8
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
0
8
خطا
7
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
3
74
٪ مالکیت توپ
26
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی هافن هایم و فرانکفورت

آلمان بوندسلیگا

هافن هایم

0
1

فرانکفورت

18:00
1398/05/27
آلمان بوندسلیگا

هافن هایم

2
3

فرانکفورت

18:00
1397/12/11
آلمان بوندسلیگا

هافن هایم

1
1

فرانکفورت

20:30
1397/01/19
آلمان بوندسلیگا

فرانکفورت

1
1

هافن هایم

18:00
1396/08/27